Sunday, September 5, 2010

Turagsoy (Complete Lyrics and Video!) Max Surban


Ginsag-a ko ang sapa-sapa,
Didto sa may talamnanan
Ang turagsoy nga akon nadakpan
Ginhimo ko nga linagpang.

Nag-abot ang mga bisita
Kabarkada ko sa inuman
Linagpang nga turagsoy
Amon ginsumsuman

Linagpang ko nga turagsoy
Sa sabaw nagalangoy-langoy
Ginlaktan pa gid sang ginamos
Pinamalhas gid kami sang higop

Ang siling sang nakatilaw
Sampat gid ang timplada mo
Linagpang nga turagsoy
Kanamit gid pro

Pagkatapos namon sang kaon
Linagpang ko nagbati
May nagadihal, nagasiyup-siyop
Kay ang bibig tama gid kahapdi

May nagatulo ang luha
Nga wala naman sing kasubo
Tungod sang turagsoy nga akon linagpang
Tama gid ka ka kahang.

........

No comments:

Post a Comment